Asesoramento PRO

 Inicio / Asesoramento PRO
Como presento o meu proxecto?

Para acceder ao servizo tes que rexistrarte na páxina e crear o teu perfil de usuario. Desde alí deberás completar os diferentes campos do formulario de inscrición. Poderás facelo en lingua galega ou castelá.

Unha vez finalizado o proceso, desde ACO remitiremos o proxecto a unha persoa do equipo de asesores, quen terá un prazo máximo de 30 días naturais para emitir un informe de valoración. Os proxectos serán asignados e valorados por estrita orde de chegada. 

Que información preciso achegar?

Os campos do formulario de inscrición inclúen información técnica xenérica, como título, duración, idioma ou sinopse, e información para unha mellor comprensión do proxecto como memoria, material gráfico ou proposta de equipo técnico e artístico.

A quen está destinado o servizo?

A calquera persoa maior de idade, nacida ou residente en Galicia, que conte cun proxecto audiovisual en fase de desenvolvemento ou produción avanzada. Os proxectos de autoría múltiple deberán ser presentados por un único usuario.

En que áreas podo recibir asesoramento?

ACO ofrece asesoramento nas seguintes áreas:

*Desenvolvemento

  • Cinema
  • Formatos televisivos
  • Narrativas interactivas, transmedia e videoxogos
  • Creación audiovisual contemporánea

*Produción avanzada

Cando podo presentar o meu proxecto?

A recepción de proxectos en fase de desenvolvemento e produción avanzada estará aberta do 1 de febreiro ao 31 de maio de 2019.

Quen asesora o meu proxecto?

Cada proxecto será valorado por unha soa persoa integrante do equipo asesor, que permanecerá no anonimato coa finalidade de facilitar a obxectividade do proceso.

Cantos proxectos podo presentar?

Se es socio ou socia da Academia podes presentar un proxecto por área de asesoramento. Se non o es podes presentar un único proxecto.

Un 25% dos proxectos serán reservados para persoas residentes no Concello de A Coruña, sexan ou non socias da Academia.

Que custo ten o servizo para o usuario?

O servizo de Asesoramento PRO é gratuíto.

Podes consultar aquí os requisitos de uso do servizo.

Asesoramento PRO