Fórum Metropolitano

 Inicio /  Localizacións / Fórum Metropolitano

 Rúa Río Monelos 1. 15006 A Coruña
Contacto: Email  981 227 701/ 981 208 393/ 633 245 639


O Fórum Metropolitano é un centro de servizos integrados no que se ubican unidades que prestan servizos culturais e educativos (biblioteca, cines, auditorio, centro de información xuvenil) xunto a unidades que prestan servizos sociais e administrativos (rexistro, información municipal e policía municipal). Conta con dúas salas de cine, Marilyn Monroe e Fernando Rey, (78 e 74 butacas) e cun auditorio con capacidade para 300 espectadores.