Biblioteca Municipal Monte Alto

 Inicio /  Localizacións / Biblioteca Municipal Monte Alto

 Rúa Vereda do Polvorín s/n, 3º. 15002 A Coruña
Contacto: Email  981 184 382


Situada no barrio histórico de Monte Alto, a biblioteca sitúase na terceira planta do centro cívico, actúa como un equipamento sociocultural de proximidade, dando servizo e atención ao conxunto da veciñanza da súa zona de influencia.