Fundación Luis Seoane

 Inicio /  Localizacións / Fundación Luis Seoane

 Rúa San Francisco 27. 15001 A Coruña
Contacto: Email  981 216 015


O edificio que alberga a Fundación foi proxectado polos arquitectos Covadonga Carrasco e Juan Creus. Sen perder a escala do ámbito histórico, permite que o entorno penetre no seu interior, coa luz enlazando os espazos e abríndose ao mar desde diferentes perspectivas.