Escola Municipal de Música

 Inicio /  Localizacións / Escola Municipal de Música

 Calle Torre 67. 15002 A Coruña
Contacto: Email  981 226 752


O histórico edificio foi sometido a diversos traballos de insonorización e acondicionamento das aulas. A última delas efectuouse no ano 2004, ampliando o edificio e incorporando cinco modernos laboratorios musicais.